VÅRA TANKAR RUNT BARNPASSNING

Barnpassningen kan ses som något viktigt för våra barn. Att möta och lära känna nya människor av annan bakgrund, intressen och tankar kan vara givande och utvecklande. Det skapar en bredare förståelse för andra, öppnar dörrar för nya intressen och ger en ny syn på världen.


Vi arbetar med LEK och AKTIVITET som koncept. Detta innebär att vi har ett fokus på hur viktig leken är för barn samt arrangerar olika utbildningar för våra anställda och events för våra familjer.