VÅRA TANKAR RUNT BARNPASSNING

Barnpassningen kan ses som något viktigt för våra barn. Att möta och lära känna nya människor av annan bakgrund, intressen och tankar kan vara givande och utvecklande. Det skapar en bredare förståelse för andra, öppnar dörrar för nya intressen och ger en ny syn på världen.